BOMSTASJON DALEN

BOMSTASJON DALEN

Prosjektsted:   Dalen i Spydeberg

Tak og fasadetekking av bomstasjon i 2010