GRESSVIK KIRKE

GRESSVIK KIRKE

Prosjektsted:   GRESSVIK

Båndtekking med kobber, utført 2007