KIRKEGAT.14, MOSS

KIRKEGAT.14, MOSS

Prosjektsted:   Moss
Oppdragsgiver: Skanska Norge as

Beslag og fasadetekking i 2008