GRESSVIK KIRKE

GRESSVIK KIRKE

Prosjektsted:   1621 GRESSVIK

www.Gressvik kirke

Båndtekking med kobber, utført 2007