KIRKEGATA. 14, MOSS

KIRKEGATA. 14, MOSS

Prosjektsted:   1530 Moss
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

www.Skanska Norge AS

Beslag og fasadetekking på hele bygget i 2008