Tekking med takshingel type Valdres, utført sommer 2019, Hvaler

Tekking med takshingel type Valdres, utført sommer 2019, Hvaler